Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

:-\

Αγαπώ σε, αγαπώ σε, αγαπώ σε, πουρέκκκκκι μου αγαπώ σε, 
μα είσαι ένα πουρέκκι και  αγαπώ σε, αγαπώ σε, αγαπώ σε, 
αγαπώ σε, αγαπώ σε, αγαπώ σε, αγαπώ σε

ΤΕΛΕΙΩΝΕ, ΓΙΕ ΜΟΥ, ΦΑΕ ΤΖΙΑΙ ΕΣΠΑΣΕΣ ΜΕ!!


αγαπώ σε, αγαπώ σε, αγαπώ σε….